Myynnin vuosi 2022 - Mitä on luvassa?

Myynti on edelleen kovassa muutosvauhdissa. Kova kilpailu, teknologiset ratkaisut, asiakkaiden ostokäyttäytymisen muutos, nopeasti kehittyvät palvelut ja tuotteet haastaavat myyntiä ennennäkemättömällä paineella.

Miltä ensi vuosi näyttää, mihin kannattaa kiinnittää huomioita? Tässä muutamia tärkeämpiä asioita:

1. Palvelun ja tuotteiden kehittäminen on entistäkin tärkeämpää. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja toisaalta erilaistaminen on välttämätöntä. Palvelut ja tuotteet tarvitsevat ympärillensä uskottavan tarinan ja tarinan on elettävä ajassa ja pikemminkin etuajassa.
 

2. Koko yritys tulee saada mukaan helpottamaan myyntiä, jokaisessa asiakkaan ostopolun kohdass tulee luoda lisäarvoa ja sitouttaa asiakasta. Tämä tarkoitaa siilojen seinien purkua, kulttuurin muutosta, jokaisen innostamista tekemään osansa myynnin helpottamiseksi.
 

3. Kiihtyvä tahti tuo myynnille osaamisvajetta ja jatkuva kehittäminen on välttämätöntä. Kannattaa tarkastella jokaista myyntiprosessin vaihetta, miten yksittäiset myyjät niissä selviytyvät. Miten osataan myydä arvoa tai miten hyödynnetään eri kanavia asiakkaiden tavoittamiseksi?
 

4. Kisa talenteista kiihtyy samalla, kun  myynnin vaatimustaso nousee. Päättäjien tulee panostaa yrityksen ja myynnin vetovoimaisuuteen erityisesti nuorten kannalta. Nuorilla talenteilla on valinnan varaa ja heille on tärkeää työn merkitys, muu tiimi ja jatkossa yhä kasvavammin yritysvastuullisuus.
 

5. Myyntiä kannattaa automatisoida ja helpottaa digitaalisten työkalujen avulla. Erilaisia myynnin digityökaluja- ja palveluja kehittyy jatkuvasti. Niiden ostaminen on helppoa, mutta käyttöön sitouttaminen yleensä haasteellista, johdon rooli tässäkin erittäin tärkeää.
 

Vuodesta 2022 näyttäisi tulevan selkeä kasvun vuosi, osa toimialoista tulee kuitenkin edelleen kärsimään koronan vaikutuksista. Helpottuva markkina suosii vahvoja brändejä, mutta haastajatkin saavat mahdollisuutensa, joka on nyt tärkeää käyttää. Jatkossa kun kasvu näyttää hidastuvan on jälleen vahvojen aika, jota onneksi haastaa vahvistuva start -up maailma.

 

 Menestystä vuodelle 2022!

 

Kirjoittaja on Olli Syvänen, Helsinki Sales Academy perustaja ja aktiivinen myynnin kehittäjä.