Johtamisen sietämätön keveys

Johtajan rooli on haasteellinen. Kaikki me, jotka vastaamme johtamisesta ja toisaalta olemme johdettavina, mietimme mitä on hyvä johtaminen.

Milloin johtajaa tarvitaan ja milloin ei? Minkälaista johtamista tarvitaan erilaisissa tilanteissa? Milloin johdan edestä, milloin olen taustalla? Milloin tartun poikkeaviin tilanteisiin, milloin annan tiimin itse ratkaista haasteelliset tilanteet itse?

Uskon, että pelkistettynä johtamisessa on kysymys siitä, miten saavuttaa tavoitteet optimaalisella tavalla, tiimin motivaatiota päivittäen ylläpitäen. Erityisesti myyntitiimin johtamisessa tavoitteellisuus ja motivaatio ovat tärkeitä, jokaisena päivänä tiimin tulee onnistua omissa tavoitteissaan, muuten kokonaistavoite jää saavuttamatta.

Milloin johtajaa tarvitaan ja milloin ei?

Myynnissä, jos missä tunnetila ja motivaatio ratkaisee. Miten johtajana parhaiten ylläpidän tiimini tunnetilaa ja motivaatiota?  Minusta vastaus on yksinkertainen; autan tiimiläisiä onnistumaan omissa tavoitteissa ja kehittymään työssään, joka päivä. Huom! Tavoitteiden tulee olla monitasoisia, jolloin onnistumisen tunteita tulee päivittäin. Onnistuminen luo motivaatiota, mikä taas synnyttää positiivisuuden kierteen! Jos onnistumisia ei tule riittävästi motivaatio katoaa ja tiimin jäsenen fokus katoaa vääriin asioihin.

Tiimiläiset ovat yksilöitä. Miten osaan johtaa tiimiläisten yksilölliset tarpeet huomioiden?  Suosittelen avointa keskustelua, luottamuksellisen suhteen luomista, johon kuuluu myös tarvittaessa keskustelu työroolin ulkopuolisesta elämästä. Ihminen on kokonaisuus ja johtajana haluat tietää hänen tilanteestaan ja toiveet johtamiselle, coachaamiselle, tuelle jne.

Ole herkällä korvalla, seuraa hiljaisia signaaleja, huomioi onnistumisia, anna tukea mahdollisimman ennakoivasti ja ole sopivan lähellä, niin tiimi onnistuu ja positiivinen kierre vahvistuu!

Blogin kirjoittaja on Olli Syvänen, jolla on pitkä kokemus johtamisesta erityisesti myynnin alueella.