Sales Team Competence & Sales Workshop

Sales Team Competence

Tiedätkö sinä, kuinka kovassa kunnossa myyntitiimisi on? Entä koska olet viimeksi varmistanut tiimisi kilpailukyvyn? Oletko johtajana kartalla siitä, miten hyvin he osaavat ne tiedot ja taidot, jotka tulevaisuuden toimintaympäristösi edellyttää? Sales Team Competence on palvelu, jossa selvitetään myyntitiimin kilpailukykyä nykyisessä toimintaympäristössä. 

Palvelu sisältää myyntitiimin kompetenssin testauksen sekä johdon ja asiakkaiden haastattelut. Helsinki Sales Academy haluaa auttaa asiakkaitaan rakentamaan voittavia myyntitiimejä paremman myynnin puolesta.

Palvelu sisältää sopimuksen mukaan:

 • Aloituspalaveri
 • Johdon F2F-haastattelut
 • Asiakkaiden puhelinhaastattelut
 • Myyntitiimin testauksen web-pohjaisella kyselyllä
 • Tulosten analysointi ja toimenpide-ehdotukset
 • Päätöspalaveri
 • Sales Excellence Clubin jäsenyys vuodeksi (12 kk) yhdelle johdon henkilölle

Sales Workshop

Myyntivalmennuksen avulla nostamme myyntitiimisi uudelle tasolle! Tarvitset sitten valmennusta koko myyntitiimille, yksilölle tai molempia, niin me autamme sinua. Myyntivalmennuksessa hyödynnämme työpaja-ajattelua, jossa osallistetaan henkilökunta valmennukseen ja samalla sitoutetaan muutokseen.

Myyntivalmennus suunnitellaan aina nykytila-analyysin pohjalta. Analyysin laajuus sovitaan asiakkaan kanssa tapauskohtaisesti. Pienimmillään se pitää sisällään myyntitiimin ja -johdon haastattelut. Laajempaan palveluun sisältyy lisäksi asiakkaan näkemykset ja myyjien digitaalinen osaamistasotesti. 

Analyysin pohjalta suunnitellaan valmennuksen lähestymistapa. Valmennuksen sisältö rakennetaan aina asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden mukaan.

Palvelu sisältää sopimuksen mukaan:

 • Aloituspalaveri
 • Myyntitiimin ja -johdon F2F-haastattelut
 • Asiakkaiden haastattelut
 • Myyntitiimin digitaalinen osaamistasotesti
 • Tulosten analysointi ja asiakkaan tarpeen mukaisen palveluratkaisun laatiminen
 • Työpajat myyntitiimille tai yksittäisten myyjien valmennus
 • Päätöspalaveri

Työpaja esimerkit:

Tunne itsesi ja asiakkaasi - kommunikoi paremmin

Työpajan tavoitteena on DISC -mallin pohjalta arvioida niin itseä kuin omia asiakkaita tavoitteena löytää oikeanlainen kommunikointi eri tilanteissa. Työpajan tuloksena osallistujat hallitsevat aiempaa paremmin kommunikoinnin eri asiakastilanteissa.

Sosiaalinen media inboundin vauhdittaja

Työpajassa käydään läpi erilaiset b2b-myynnin sosiaaliset kanavat ja suunnitellaan niiden hyödyntämistä yrityksen ja yksilön brändin rakentamiseksi sekä liidien generoimiseksi. Työpajan tuloksena osallistujat osaavat hyödyntää sosiaalista mediaa myynnin tukena tehokkaammin.

Valitse taistelusi - optimoi aikasi asiakkaissasi

Työpajassa keskustellaan ja tehdään suunnitelma asiakasegmentoinnille. Segmentointisuunnitelman pohjalta myyjät poimivat asiakkaistaan esimerkkejä, joita yhdessä arvioidaan. Työpajan tuloksena osallistujat osaavat aiempaa paremmin kohdistaa ajankäyttönsä kannattaviin asiakkaisiin.

Avainasiakas - avainkohtelu

Työpajassa määritetään yhdessä yrityksen avainasiakkuusmääritelmä, tehdään avainasiakkaan hoitosuunnitelma ja poimitaan esimerkkejä yrityksen avainasiakkaista. Työpajan tuloksena osallistujat ovat tehneet perussuunnitelman avainasiakkaiden hoidolle ja osaavat aeimpaa paremmin systemaattisesti hoitaa avainasiakkuuksiaan.

 

Ota yhteyttä

Olli Syvänen

Olli Syvänen

+358 50 5638430

Nimi(*)
Vaadittu kenttä
Puhelinnumero(*)
Vaadittu kenttä
Sähköpostiosoite(*)
Oikea sähköpostiosoite vaaditaan
Yritys
Vaadittu kenttä
Viesti(*)
Vaadittu kenttä