Sales Enablement


Sales Enablement on vauhdilla kasvava tapa ajatella ja organisoida toimintaa ja työkalujen käyttöä niin, että myynnin onnistumista tuetaan mahdollisimman kattavasti. Usein ajatellaan, että kysymys on ainoastaan markkinoinnin ja myynnin välisestä yhteistyöstä. Asia on kuitenkin paljon laajempi, sillä koko organisaatiolla, kuten asiakaspalvelulla ja henkilöstöhallinnolla on iso merkitys myynnin tukemisessa. Myynti kaipaa kaikkien yrityksen osa-alueiden saumatonta yhteistyötä.

Tavataan Sales Enablement -tunnelmissa jälleen 22.10.2020!

Tavoite

Tapahtuman tavoitteena on vauhdittaa Sales Enablement -ajattelun ja toiminnan leviämistä Suomessa ja käsitellä teemaa eri näkökulmista riittävän laaja-alaisesti siten, että se herättää ajatuksia koko johtoryhmässä vastuualueesta riippumatta.

Konsepti

Sales Enablement on maksullinen aamunpäivän mittainen lounaaseen päättyvä tilaisuus. Kaikki aktiviteetit on keskitetty samaan tilaan. Ohjelmassa on kahdeksan puheenvuoroa – kaksi keynote speakeria ja kuusi kumppaneiden case -puheenvuoroa. Saliin on varattu oma kontaktipiste kahdeksalle kumppanille.

Tapahtumassa syntyvien spontaanien kohtaamisten lisäksi kumppaneille järjestetään kahdeksan speeddatea, joten tilaisuudessa verkostoidutaan aktiivisesti. Ohjelma on ajoitettu siten, että lounaan lisäksi verkostoitumiselle on noin 1,5 tuntia aikaa.

Kenelle

Tapahtuma on kohdistettu niille suurimpien yritysten liiketoiminta- ja asiantuntijajohdolle, joiden intohimona on myynnin kehittäminen Sales Enablement -näkökulmasta.

 • Toimitusjohto
 • Liiketoimintajohto
 • Myyntijohto
 • Markkinointijohto
 • Asiakaspalvelujohto
 • HR-johto

Kumppanit

Tapahtumakumppanit edustavat aihealueeseen liittyviä ratkaisuja muun muassa seuraavilta sektoreilta:

 • Markkinointiautomaatiopalvelut
 • CRM -palvelut
 • Asiakaspalveluratkaisut (mm. chatit, telepalvelut)
 • Markkinointipalvelut (mm. pilviratkaisut, videot, big data, digitaalinen dokumentointi)
 • Tutkimuspalvelut (mm. asiakastutkimukset, markkinatutkimukset)
 • Tietoturva
 • E-training ja coaching

Kumppanuus 

Sales Enablement -kumppanuuspaketin avulla vauhditat yrityksesi myyntiä tarjoamalla nykyisille ja/tai tuleville asiakkaille tilaisuuden, jossa kuullaan mielenkiintoisia puheenvuoroja myynnin mahdollistamisesta. Kumppanuus tarjoaa yrityksellesi näkyvyyttä potentiaalisten asiakkaiden keskuudessa, tapaat nykyisiä asiakkaitasi sekä saat valmiiksi sovittuja tapaamisia kiinnostavimpien kontaktien kanssa.

Oletko kiinnostunut kuulemaan lisää tapahtumakumppanuudesta? Ota yhteyttä: Olli Syvänen 050 563 8430.

Katso tunnelmia vuoden 2019 Sales Enablement -tapahtumasta: