Referenssit

    

”Yhteistyömme Helsinki Sales Academyn kanssa onnistui erinomaisesti. Sales Leading -projekti toteutettiin ammattitaitoisesti aina ensitapaamisesta päätöspalaveriin. Projektin tarkoituksena oli lähestyä potentiaalisia asiakkaita ja kartoittaa heidän tilannettaan. Saimme projektin avulla kalenteriimme laadukkaita tapaamisia ja samalla kerättyä markkinatietoa kohderyhmästämme. Yhteistyö sujui kaikin puolin sujuvasti.”

- Mika Sundström, toimitusjohtaja, Pro Sonic Oy

 

 

 

       

”Toteutimme Helsinki Sales Academyn kanssa onnistuneen Sales Leading -projektin. Projektin tarkoituksena oli lähestyä potentiaalisia asiakkaita ja kartoittaa heidän tilannettansa, sekä kiinnostusta palveluitamme kohtaan ja vauhdittaa niiden myyntiä. Saimme yhteisesti sovittujen tavoitteiden mukaisesti useita laadukkaita tapaamisia, sekä lämpimiä liidejä tulevaisuuden kontaktointeja varten. Tämän lisäksi saimme arvokasta tietoa potentiaalisten asiakkaidemme tilanteesta. Helsinki Sales Academy lunasti lupauksensa laadukkaasta ja selkeästä raportoinnista. Haluamme ehdottomasti jatkaa yhteistyötä uusien projektien merkeissä.”

-Jarmo Hovinen, Partner & Founder, Kubo Oy

 

 

          

”Toteutimme Helsinki Sales Academyn kanssa toistamiseen onnistuneen Sales Leading -projektin. Tämän projektin tarkoituksena oli kontaktoida potentiaalisia asiakkaitamme uuden tuote-edustuksen pohjalta. Saimme sovittuja tapaamisia odotuksia enemmän ja arvostamme laadukasta sekä laajaa raportointia. New Business Hunter ymmärsi hyvin tuotteemme edut ja hyödyt, sekä pystyi keskustelemaan potentiaalisten asiakkaiden kanssa rakentavasti. Jatkamme yhteistyötä ja seuraava projekti onkin jo suunnitteilla.”

 -Timo Karkulahti, hallituksen pj, Stravent Oy

 

 

 

"Yhteistyömme Helsinki Sales Academyn kanssa onnistui erinomaisesti. Sales Leading -projekti toteutettiin ammattitaitoisesti aina ensitapaamisesta päätöspalaveriin. Projektin tarkoituksena oli lähestyä potentiaalisia asiakkaita ja kartoittaa heidän tilannettaan. New Business Hunter ymmärsi hyvin liiketoimintaamme ja hän sai kerättyä yrityksellemme paljon arvokasta tietoa. Saimme odotettua enemmän onnistumisia. Tämän lisäksi saimme arvokasta tietoa potentiaalisten asiakkaiden nykytilanteesta. Projekti oli erittäin onnistunut niin lähetettyjen tarjousten kuin raportoinnin osalta. Uskonkin, että yhteistyömme tulee jatkumaan tulevaisuudessa.”

-Jaakko Nurmi, toimitusjohtaja, Tekno-Innovaatio

 

 

“Toteutimme Helsinki Sales Academyn kanssa onnistuneen Sales Leading -projektin. Projektin tarkoituksena oli kartoittaa potentiaalisten asiakkaiden kiinnostusta palveluamme kohtaan ja samalla vauhdittaa sen myyntiä. Saimme odotettua suuremman määrän laadukkaita tapaamisia. Lisäksi saimme vielä lähitulevaisuuden lämpimiä liidejä kontaktoitaviksi sekä erittäin tärkeää tietoa potentiaalisten asiakkaidemme tilanteesta. Helsinki Sales Academy lunasti lupauksensa ja pidimme erityisesti viestinnän sekä raportoinnin selkeydestä. Jatkamme varmasti yhteistyötä muidenkin projektien tiimoilta.”

- Vesa Lehtinen, toimitusjohtaja, Valu Digital Oy

“Toteutimme yhteistyössä Helsinki Sales Academyn kanssa onnistuneesti Sales Leading -projektin. Projektin tavoitteena oli kartoittaa potentiaalisten asiakkaiden kiinnostusta koulutuksiamme sekä muuta yhteistyömahdollisuutta oppilaitostamme kohtaan. Saimme sovittua merkittävän määrän laadukkaita tapaamisia, jotka ovat johtaneet tuloksellisiin jatkotoimenpiteisiin. Tapaamisten lisäksi saimme kartoitettua paljon sellaisia liidejä, jotka jatkossa johtavat siihen, että voimme tehdä tarkempaa priorisointia potentiaalisista asiakkaistamme. Toteutetun projektin osalta haluamme antaa positiivista palautetta erityisesti raportoinnin sisällöstä, laadusta ja sen selkeydestä. Jatkamme mielellämme yhteistyötä Helsinki Sales Academyn kanssa ja seuraava projekti onkin jo suunnitteilla.”

- Vesa Jokela, asiakkuusjohtaja, Business College Helsinki

 

 

''Toteutimme Helsinki Sales Academyn kanssa soittoprojektin täysin uuteen kohderyhmään, sillä halusimme vallitsevan markkinatilanteen vuoksi löytää uusia avauksia. Uuden kohderyhmän testaus onnistui erittäin hyvin ja saimme paljon laadukkaita tapaamisia. Lisäksi saimme lämpimiä liidejä kontaktoitavaksi lähitulevaisuuteen, joista saamme varmasti hyviä keskusteluja aikaiseksi. Yhteistyö sujui alusta loppuun tosi jouhevasti ja ammattitaidolla. Soittaja pääsi hyvin sisään meidän liiketoimintaan ja se varmasti vaikutti siihen, että lopputulos oli erittäin onnistunut. Seuraava yhteinen projekti on jo suunnitteilla ja odotamme sitä innolla. 

- Mikko Poutanen, toimitusjohtaja, Khimaira Oy    

 

 

"Yhteistyömme Helsinki Sales Academyn kanssa onnistui erinomaisesti. Sales Leading -projekti toteutettiin ammattimaisesti aina ensitapaamisesta päätöspalaveriin asti. Saimme projektin avulla paljon laadukkaita tapaamisia ja tehtyä palveluitamme tutummiksi haluamallemme kohdeyleisölle. New Business Hunter ymmärsi hyvin liiketoimintamme ja hän sai kerättyä yrityksellemme arvokasta tietoa. Projekti oli kokonaisuudessaan positiivinen yllätys meille ja uskomme yhteistyömme jatkuvan myös tulevaisuudessa."

- Mika Ruotsalo, toimitusjohtaja, KattoHoiva

''Olemme toteuttaneet yhdessä Helsinki Sales Academyn kanssa kaksi kertaa soittoprojektin, jossa kontaktoitiin jälleenmyyjiämme puhelimitse. Heille toteutettiin pienimuotoinen kyselytutkimus ja tämän lisäksi heidät kutsuttiin järjestämäämme tapahtumaan. Projekti tuotti meille tärkeää tietoa jälleenmyyjien ajatuksista ja lisäksi saimme apuja tapahtumakutsumiseen. Yhteistyö sujui jouhevasti ja tiesimme koko ajan missä mennään projektin suhteen. Yhteistyö jatkuu varmasti seuraavallakin kerralla, kun puhelinkommunikointia on tarvetta ulkoistaa.”

- Mark Malanin, myyntijohtaja, Inteno Netmedia Oy

 

 

''Toteutimme yhdessä Helsinki Sales Academyn kanssa onnistuneen Sales Leading -projektin, jossa selvitettiin teollisuuden eri toimijoiden kiinnostusta ja tarvetta mikroskooppien käyttöön laaduntarkkailussa ja tuotannossa. Yhteistyö sujui kaikin puolin sujuvasti ja heidän työskentelynsä oli laadukasta. Projekti tuotti meille erittäin arvokasta markkinatietoa, hyviä tapaamisia sekä tulevaisuuden potentiaaleja. Jatkamme yhteistyötä mielellämme myös tulevaisuudessa.’’

-Pekka Sulonen, Sales Manager, Immuno Diagnostic Oy

 

”Yhteistyömme Helsinki Sales Academyn kanssa oli tuloksellista. He ymmärsivät nopeasti tarpeemme ja liiketoimintamme. Olemme todella tyytyväisiä saamiemme tapaamisten laatuun sekä siihen, että meille tuotetut raportit ovat selkeitä ja helppolukuisia. Onnistunut projekti takaa, että yhteistyömme jatkuu myös tulevaisuudessa.”

-Petri Sikanen, CTO, SoftAvenue Oy

 

''Yhteistyömme Helsinki Sales Academyn kanssa on sujunut erinomaisesti. Olemme saaneet paljon laadukkaita tapaamisia sekä tulevaisuuden potentiaaleja. ''

-Hanna Kääriäinen, Marketing manager, Skanno

 

"Olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön Helsinki Sales Academyn kanssa. Saimme konkreettisia tuloksia ja kattavan raportin tulevaisuutta ajatellen. Heidän työskentelynsä on laadukasta ja tuloksellista. "

- Mikko Kaarlela, CEO, partner, Management Events Studio Oy

 

”Helsinki Sales Academyn kanssa tekemämme soittokampanjat ovat luoneet Document House:n myynnille uusia projekteja työn alle. Mielestäni tapa, jolla uusia B2B myyjiä koulutetaan HSA:ssa on hyvä ”kaste” huippumyyjän uralle haluaville!"

- Kaj Seeste, Chief Marketing Officer, Document House

"Toteutimme Akatemian kanssa Sales Leading -projektin, jossa kontaktoitiin meille potentiaalista asiakaskuntaa. Soitot kohdistettiin kahdella eri kärjellä myynnistä ja markkinoinnista vastaaville henkilöille. Saimme hyviä tapaamisia sekä lisäksi paljon liidejä jatkokontaktointia varten."

- Matti Kaasalainen, Toimitusjohtaja, Vine Oy

 

 

”Teimme Helsinki Sales Academyn kanssa onnistuneesti yhteistyötä Aalto-yliopiston varainhankinnassa.”

- Jyri Tawast, Varainhankintajohtaja, Aalto-yliopisto